Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Самостоятелно осъществени проекти:

     “Обредни тайнства”, към НФ”Култура”-гр.София, чиято цел беше да допринесем за запазването на автентичните народни обичаи ”Кукери”и “Коледари”.
    ”Заедно да направим живота по-лесен” към Фондация Лале-гр.София. Целта на  проекта е да предоставим консултански услуги от всякакво естество на нуждаещите се и да ги улесним при попълването на молби, декларации др.такива.
    ”Искри от миналото”, финансово подкрепен от СПОФ”Читалища”по програма “Зимни вечери”, целящ съхраняването и разпространяването на културното ни наследство, свързано с обредните и църковни празници,  за да постигнем приемственост между поколенията.
    ”Природен дар”финансиран от фондация ”ЕкоОбщност”-гр.София. Неговата реализация доведе до промяна в поведенческия модел на мислене относно опазването и съхраняването на нашето биологично наследство.
    ”Да бъде и след нас дори” към СПОФ”Читалища”. Благодарение на полученото финансиране, в сградата на читалището обособихме етнографска сбирка, с оръдия на труда от нашето минало и вещи от поминака на предците ни.
    ”Без отпадъци сред нас, само красота и чиста околна среда” финансово подкрепен от ПУДООС-гр.София.
    ”Има и по-добър начин на живот” към ДАМС-гр.София, по програма младежки дейности.
    „Предай нататък” по програма на Хайфер Интернешанъл за подпомагане на социално слаби семейства, като им се даде по една заплодена юница безвъзмездно.
    „Шанс за всички” към Фондация Лале, за обособяване на Младежки клуб
    „Да си помогнем” към Хабитат България. Финансово подпомагане на  семейства с ниски доходи с безлихвен заем за ремонтни дейности на дома.
    „Чуй гласа на селото”-към Платформа АГОРА за създаване на Обществен съвет, като граждански инструмент в помощ на местната власт     

Проекти като   Партньори

     “Заедно за един по-добър живот” към Европейската общност,
    “Сами ще променим живота си” към Комисията за демокрация на посолството на САЩ.
    ”Читалищата –информационни посредници в селските общности” към ФРЧ-гр.София.
    Проект”Изкуството –мост за социална промяна” финансово подкрепен от програма “Матра”
     “Гражданско наблюдение в полицията”- Институт Отворено Общество
    „Да помогнем на самотните стари хора по селата” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, за предоставяне на услугите „Домашен помощник „ и „Социален асистент”
    „Сами ще променим живота си”- към Комисията за демокрация на посолството на САЩ
    Има думата селото”-към ФРМС

    Проект ”Природа и здраве - ръка за ръка”, МОСВ, ПУДООС, НК"За чиста околна среда 2014", Тема"Обичам природата и аз участвам"