Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     На основание Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен в Кметството се извършват следните  услуги по гражданско състояние :

услуга

такса

1.

За издаване на удостоверение за наследници 5.00 лв за първи екземпляр и по 3.00 лв за всеки следващ

2.

За издаване на удостоверение за идентичност на имена   4.00 лв

3.

За издаване на дубликат на удостоверение за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис извлечение от акт за смърт            5.00 лв

4.

За издаване на удостоверение за семейно положение 3.00 лв

5.

За издаване на удостоверение за родствени връзки 3.00 лв

6.

За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес 3.00 лв

7.

За всички други видове удостоверения по искане на  граждани 5.00 лв

8.

За преписи от документи 3.00 лв./стр.

9.

За заверка на копия от документи 1.00 лв./стр.

10.

Копирни услуги за една страница
-едностранно-формат-А4
-двустранно-формат-А4

0.10 лв./стр.
0.15 лв./стр.

11.

Услуга с моторна коса     10.00 лв./дка           

12.

За сключване на граждански брак на основание чл.8 ал.3 от Семейния кодекс 100.00 лв

13.

Нотариални заверки на Пълномощни и Декларации цените са съгл. Закона за Нотариусите и нотариалната дейност

14.

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък. 3.00 лв

15.

Документ от данъчни книги от 1948 год. 5.00 лв


 Сроковете за извършване на услугите са:
     - обикновена услуга – за 5 работни дни
     - бърза услуга  - за 2 работни дни
     - експресна услуга  - до 4 часа / при възможност/

Цените са за обикновена услуга.

Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

Таксите се събират в половин размер на непълнолетни лица , хора  с увреждания над 50 % , майки с деца до 3 год. и на лица над 70 год. възраст , които са титуляри на документа. Намалението на таксите не се отнася за експерсни и бързи услуги.

Таксите за административните услуги се събират от длъжностни лица от общинската администрация в Кметството и приходите от тях постъпват в бюджета на Община Плевен.