Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Село Коиловци се намира в северен централен район на България и е част от община Плевен. На английски език се изписва Koilovtsi. Намира се на 147 км от гр.София и 18 км. от гр.Плевен в североизточна посока по международния път свързващ България и Румъния чрез Фериботната връзка Никопол – Турну Мъгуреле. Географското разположение на селото е естествен кръстопът между Областния център Плевен и Общините Гулянци, Никопол и Белене. Има географска ширина 43,48333 IY и дължина 27,76667 Е. Надморско равнище - 100-199м, площ- 44,917км2 (НСИ). Землище – 45320 дка. От тях 1970 дка. площ в регулация, ниви 32400 дка., овощни градини 250 дка., лозя 450 дка, пасища и мери – 5400 дка., ливади – 1900 дка, гори -2100 дка., горски и полски пътища 850 дка.

Климатът е умерен със преобладаващо слънчево време. 250 дни. В годината.

Пощенски код - 5842.

Телефонен код - +3596529

Граничещите села покрай с.Коиловци са на север с.Мечка на изток гр.Славяново на запад с.Бръшляница и с.Върбица на Юг с.Гривица

При преброяването през 2011г. население е 1014 жители от които в пенсионна възраст 449 човека или 44,28% от населението.

 

Към 15.09.2012г  от ГД”ГРАО” населението в селото с Постоянен адрес е 917 души, Настоящ адрес 1014, Постоянен и Настоящ адрес 812 души.

Селото е атрактивно за живеене поради близостта си до Областния и Общински център гр.Плевен, както и с преобладаващото си българско население.

Пътната настилка до селото е изцяло обновена, в селото 90% от уличната мрежа е асфалтирана, на 100% електрифицирано и водоснабдено. Разполага с TV кабелна мрежа и самостоятелен информационен канал. Има изграден интернет достъп и покритие на всички мобилни мрежи в страната, работещо Читалище, Детска градина, Домашен социален патронаж и Здравна служба.