Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Най-голямата ни амбиция е да реализираме проект „Парк Мизия“ в централната част на селото ни. В него всички посетители ще могат да опознаят в умален мащаб растенията характерни за Мизийска географска област и да си отпочинат.  За съставянето на проекта по Оперативна програма на ЕС 'Румъния и България' са ни нужни 8 000лв. за да стартира процедурата, чрез която да подканим Община Плевен да реализира проекта и да не се оправдава, че няма пари.

По-подробно за програмата може да прочетете тук

В момента работим по:

    Проект на Фондация Лале, като разширяваме дейността на обособения вече Младежки клуб
    Продължаваме да работим  и по програма „Предай нататък”, като вече отгледаното женско теле предаваме на други нуждаещи се семейства
    Проект на Европейския Социален фонд по ОПРЧР и Агенцията по заетост по проект ”Нова професия-нов шанс”, за обучение и предоставяне на услугата „Социален асистент”
    Проект на ОПРЧР и Министерството на труда и Социалната политика с проект ”Нови подходи за социално включване на старите хора в малките населени места”, за създаване и прилагане на иновативен подход за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора.

    Проект ”Природа и здраве - ръка за ръка”, МОСВ, ПУДООС, НК"За чиста околна среда", Тема"Обичам природата и аз участвам" озеленяване, монтиране на декоративни градински елементи /пейки и кошчета за разделно сметосъбиране/, изграждане на фитнес площадка на открито.

На 03.06. от 10 часа в читалището в с.Коиловци се проведе първата работна среща по проект „Обредни тайнства”. На срещата присъстваха зам.областния управител Красимир Иванов, г-жа Соня Кинова от Историческия музей в гр.Плевен, кметицата на селото Даниела Петкова, доброволци и самодейци от селото. „Проектът е финансиран със съдействието на Община Плевен” и цели да се запазят местните обичаи и традиции.Заложените дейности включват –„Видеозаснемане и възстановка на местни обичаи и ритуали”;-„Изработване на филм”Обредни тайнства на Коиловци”;-„Изработка на книжен фото-албум”;”Изработка на мултимедийни материали и популяризиране чрез ИКТ”.Реализацията на проектните дейности ще допринесе за запазване и разпространение на нематериалното ни културно наследство.