Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
с.Коиловци, пл. “9-ти септември”,№1 –втори етаж на СЗУ
тел. за връзка : 0885118111

Капацитет – 40 места
Работно време : от Понеделник до Петък
07.00 ч. – 15.30 ч.
Почивен ден : Събота и Неделя

Комплекс от социални и битови услуги, предоставяни по домовете, свързани с приготвяне и доставка ежедневно на три вида храна при ползватели с увреждания и възрастни хора.

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 -Лица над 60 /шестдесет/ годишна възраст;
-Лица с увреждания, с определена от ТЕЛК намалена работоспособност;
-Ветерани от войните;
-Лица, които не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
- Прием на лица в Домашен социален патронаж, които сами или техни близки приемат заплащането на такса в размер на реалните разходи се осъществява след изчерпване на приема на лицата, заплащащи част от реалните разходи.

 Желаещите да ползват услугата Домашен Социален патронаж подават писмена молба по образец и необходимите документи към нея  в Деловодството на кметство Коиловци, а именно:

1.Молба-декларация по образец-относно семейно, имотно състояние;
2.Документ за самоличност;
3.Медицинско удостоверение от районното здравно заведение по местоживеене на кандидата за общото му здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания;
4.Медицинско удостоверение за психичното състояние, издадено от районното психиатрично заведение;
5.Копие от решение на ТЕЛК;
6.Копие от нотариалния акт на жилището;
7.Служебна бележка за рента, ако притежава земеделска земя ;
8.1 бр. снимка;
9.Удостоверение за участие в бойни действия по време на войната.

Разноса на храна се извършва ежедневно от 11.00 ч. до 13.00 ч. без почивните дни, като в петък се приготвя и доставя храна и за събота.


 Ползвателите на услугата заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице . Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалните услуги.

Реалната издръжка на едно лице включва : месечните разходи за храна, работно облекло на персонала, хигиенни материали, гориво за доставяне на храната по домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода.

Дължимата такса, която се удържа от личните доходи на лицето не може да бъде повече от 60 % от тези доходи. Ветераните  от войните заплащат месечна такса в  размер на 30 % от получаваната лична пенсия. Военноинвалидите и военно пострадалите заплащат 30 % от размера на определената такса.


Таксите се начисляват и събират от Домакина на социалното заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.