Помогни за реализирането на "Парк Мизия".

За повече подробности тук.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Мирослав Илиев - Кмет 

моб.тел: 0885 011 889

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

АТЦ : +35965292222 ; +359889106111

факс: 065292212

 

Изпълнител Бюджет
Христина Стойчева
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Специалист КАО
Светла Макаева
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Специалист ВО и ЕСГРАОН

Даниела Петкова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 В кметство Коиловци се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци, данък недвижими имоти и данък моторни превозни средства;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна:
    -с цел търговия със селскостопанска продукция-1.20 лв/кв.м. /с вкл. ДДС/
    -с цел търговия с нехранителни стоки-4.20 лв/кв.м./с вкл. ДДС/
3. за ползване на детски градини и за ползване на услугите на Домашен социален патронаж;
4.такси за ползване на радиоточки – 14.40 лв /с вкл.ДДС/-за 1 година;
5.за предаване на лични съобщения и поздрави-3.60 лв  /с вкл. ДДС/
6. административни услуги;
7.наеми за ползватели на имоти общинска собственост;
8.наеми за земеделска земя-ОПФ.

В Кметството се водят следните регистри :

1.Регистър за пчелни семейства;
2.Регистър на ППС с животинска тяга;
3.Регистър за добив на дървесина по ЗОСИ:
    - разрешително
    - удостоверение за транспортиране

  4. Заверка на анкетни карти за земеделски производители.